защо е толкова специален?

Въпреки че изучаването на броя и местоположенията на статичните равновесни точки датира още от времето на Архимед, един от фундаменталните въпроси касае минималния брой равновесни точки. Въпросът стоеше отворен до сравнително скоро. Различни изчисления са показали, че минималният брой следва да е 4, докато един от най-блестящите математици на 20 век - Владимир Игоревич Арнолд, през 1995 г., не извежда своето предположение, че равновесните точки биха могли да са само 2. Предположението изумява доста учени, имайки предвид, че никой не е виждал такъв обект. Но, както и в много други случаи, Арнолд се оказва прав: 10 години по късно двама унгарски инженери първо доказват съществуването на такъв обект, а след това и създават физично функционираща форма, която наричат Гьомбоц. Първият функциониращ Гьомбоц (с индивидуален сериен номер 001) подаряват на Арнолд в Москва по време на честванията на неговия 70-и рожден ден. Там Арнолд получавайки Гьомбоц 001, развива идеята за връзката на Гьомбоц с природните науки.

Въпреки че не доживява да го види, Арнолд отново се оказва прав: формата на Гьомбоц изглежда дълбоко закодирано в природата. Например камъчетата когато се формират, броят на равновесните им точки намалява и по този начин се приближават като форма към Гьомбоц. Вероятността обаче да постигнат същата форма е изключително малка. Използвайки тази теория, учените могат да извличат конкретни заключения за формирането на скали въз основа на техните форми. Ако се интересувате и от други факти на Гьомбоц, следвайте нашия блог.

Може да намерите допълнителна информация за историята на тази уникална математическа иновация на www.gomboc.eu.