Общи условия

Търговец, приложение
Договор
Цени
Условия за плащане / Право на отказ / Трансфер на данни
Условия за доставка, прехвърляне на риска
Запазване на авторски права
Гаранция
Отговорности
Право на отмяна, липса на право за отмяна на договор
Невалидност, Юрисдикция и приложим закон
Оплаквания
Влизане в сила и промени в общите условия

Търговец, приложение

1.1. Страните в контекста на следните общи условия са Dolphio Technologies Ltd. (наричан накратко Гьомбоц магазин), и клиента.
Покупките в онлайн магазина на Гьомбоц се регулират от Унгарският закон 2001. CVIII. (“Elkertv”) отнасящ се за електронна търговия и електронно свързани услуги.

1.2. Данни за Гьомбоц магазин:
Адрес на регистрация: 196 Móricz Zsigmond út, Leányfalu, 2016
Адрес за кореспонденция:
Dolphio Technologies Ltd.
48-56 Soroksári str. Hungária Malomudvar 11/5.
1095 Budapest
Имейл: info@dolphio.hu
Отдел обслужване на клиенти: service@gomboc-shop.com
телефон за обслужване на клиенти: +36 20 957 3357
Данъчен номер: 13233767-2-13
Фирмен номер: 13-09-119437
Юрисдикция : Budapest Environs Regional Court – Районен съд Будапеща

1.3. Всички доставки и услуги предлагани и предоставяни от Гьомбоц магазин, без изключение са базирани на настоящите общи условия, във валидната им версия към момента на покупката. Всякакви изключения се отхвърлят.

1.4. Общите услови в тяхната актуална версия към момента на покупката ще бъдат приложими и при бъдещи поръчки, дори и да не са приемани отново.

1.5. Покупките в Гьомбоц магазин са без регистрация

1.6. Договорът между страните е на Английски език и не е валиден ако не е надлежно попълнен.

1.7. По време на посещението на сайта, потребителят може да кликне на бутона: Добави към количката (Add to cart) на продукти, които има намерение да закупи. За заплащане е нужно да се кликне на бутона: Финализиране ( Checkout). След избиране на метода за плащане и предоставяне на необходимите данни за финализиране на поръчката, следва да се натисне бутона: Следваща стъпка.

1.8. Преди финализиране на поръчката, потребителят може да промени вида и броя на поръчаните артикули.

Договор

2.1. Офертите в интернет страницата на Гьомбоц магазина представляват необвързваща покана към клиента за поръчка.

2.2. Финализирайки поръчката, клиентът влиза в обвързващо споразумение за покупка. Покупката става обвързваща в момента в които премине през интерфейса на Гьомбоц магазина. Гьомбоц магазинът ще потвърди поръчката в рамките на 48 часа.

2.3. Гьомбоц магазина може да приеме поръчката в рамките на седем календарни дни от получаването и, като изпрати потвърждение за поръчката или информация за доставката. Ако този период изтече без да е получено такова потвърждение, то поръчката се счита за отказана.

Цени

3.1. Всички цени в момента на поръчката са с включен ДДС (ако е приложим), и не включват доставка.

3.2. Доставката ще бъде таксувана отделно. За доставка и застраховка, моля прегледайте секцията Доставка.

3.3. Доставката не включва мита и митнически разходи когато е извън ЕС, така че тези разходи се поемат от клиента.

3.4. Всички цени за доставка, се отнасят за съответните страни и райони и са валидни към момента на поръчката. Всички предишни цени и информации стават невалидни след опресняване на интернет страницата. Валидните цени са тези, които са показани към момента на финализиране на поръчката.

3.5. Съгласно директива 2002/38/EK на ЕС, фирмите притежаващи ДДС номер в рамките на ЕС, получават фактура без включен и начислен ДДС. Също така не се начислява ДДС за физически и юридически лица, които не са граждани на ЕС.

Условия за плащане / Право на отказ / Трансфер на данни

4.1. Приемаме плащания посредством банков трансфер, PayPal или кредитна карта. Гьомбоц магазинът си запазва правото да изключва определени методи на плащане, да не приема определени клиентски поръчки, или да се оттегли от даден договор, ако прецени, че покупката представлява риск.

4.2. Следните правила се отнасят за плащане с банкова карта. Партньор на Гьомбоц магазина за приемане на кредитни карти е PayPal. Ако клиентът използва банкова карта за плащане, то информацията се трансферира автоматично към PayPal и се обработва от тяхната програма. Всички плащания с банкова карта преминават няколко нива на проверка. Проверките не се таксуват. Клиентът може да прегледа условията за ползване и проверка на банкови карти, както и да ги запази на компютъра като посети следната страница: http:/paypal.com
Работим само с банкови карти, които се приемат от PayPal.
По време на финализиране на покупката, при избран този метод на плащане, клиентът ще бъде пренасочен към криптиран и сигурен сървър на PayPal където да въведе данните от банковата си карта. Ако Гьомбоц магазинът приеме поръчката и получи положителна верификация от PayPal, то фактурираната сума ще бъде автоматично изтеглена от банковата карта на клиента.

4.3. Поръчки с банкова карта могат да се правят само онлайн. Личните данни на клиента се трансферат към Гьомбоц магазина, посредством сигурна връзка. Гьомбоц магазинът в момента приема само Visa и MasterCard със съответните верификации. През отдела за обслужване на клиенти не приемаме банкови карти. Персонала ни не е оторизиран да приема такива поръчки и да сключва такива договори.

Условия за доставка, прехвърляне на риска

5.1. Доставката се изпраща от нашият офис / склад до адреса за доставка предоставен от клиента.

5.2. Сроковете за доставката са показани на нашия сайт. Срокът за доставка е необвързващ, освен ако, по изключение, срокът за доставка не е даден в писмена форма и изрично упоменато, че е обвързващ. Всеки срок за доставка включва и доставка до самият Гьомбоц магазин, така че този параграф следва се прилага и в този аспект.

5.3. Ако независимо от очакванията и времевото планиране от Гьомбоц магазин, се окаже че някой от поръчаните артикули не е наличен, то Гьомбоц магазинът ще информира клиента своевременно и в случай на отказ от поръчката Гьомбоц магазинът ще възстанови вече заплатената сума.

5.4. Ако се получи забавяне в доставките към и от Гьомбоц магазин или се установи че доставката не е възможна, поради причини, различни от тотална небрежност, то Гьомбоц магазинът не може да носи отговорност за това. Всички клиентски права остават незасегнати.

5.5. Ако доставката е забавена поради причини извън контрола на Гьомбоц магазин (форс мажорни обстоятелства, отговорност на трета страна), то срокът за доставка ще бъде удължен. Клиентът ще бъде веднага уведомен. Ако забавянето е повече от две седмици след сключването на договора, то всяка от страните има право да се оттегли от договора.

5.6. Стойността на доставката варира. Клиентът ще види точната стойност на доставката преди да финализира покупката в Гьомбоц магазина.

5.7. В случай на покупка на консумативи, Гьомбоц магазинът поема риска от инцидентна загуба или повреда.

Запазване на авторски права

6.1. Поръчаните продукти остават собственост на Гьомбоц магазина докато не бъдат заплатени изцяло.

6.2. Без специално писмено разрешение клиентът няма право да препродава продуктите, да ги излага на публични места, да ги преработва в друг вид, да променя дизайна им нито да влияе на крайния продукт под никаква форма.

Гаранция

7.1. Клиентските оплаквания срещу Гьомбоц магазина се регулират от законовите разпоредби, освен ако няма отделно споразумение. По настоящем законовият гаранционен срок е две години.

7.2. Всякакви повреди и щети вследствие на неправилни действия и / или употреба както и такива, нарушаващи договора не се покриват от гаранцията на Гьомбоц магазина. Определянето дали продуктът е употребяван правилно или в нарушение на договора е в съответствие с инструкциите на Гьомбоц магазина за грижи и инструкциите за употреба.

7.3. Ако се продава употребяван продукт, то гаранционният срок е ограничен в рамките на една година от получаването на продукта.

7.4. Ако клиентът е юридическо лице и продуктът ще бъде използван за търговски цели и / или нуждите на бизнеса, то гаранцията за дефекти е ограничена в рамките на една година.

7.5. Клиентът трябва да уведоми Гьомбоц магазина веднага ако забележи видими дефекти или щети от транспортирането / доставката. Това ще ни помогне да подготвим оплакване към нашите доставчици и / или куриерска фирма. Ако клиентът е физическо лице, то правата му не са накърнени или ограничени по никакъв начин. Ако клиентът е юридическо лице, то Унгарското законодателство е приложимо.

7.6. Съгласно закон Act 2013./V. Гьомбоц магазинът е задължен да предостави продуктова гаранция.

7.7. Косвена гаранция
7.7.1. Ако продукта е сериозно наранен, съгласно задълженията при дефекти, клиента може да поиска поправка, замяна на продукта или отстъпка от цената. В краен случай, клиента може да се оттегли от договора.

7.8. Продуктова гаранция
7.8.1. Ако продуктът не отговаря на заявката за качество, дадена от производителя или не притежава характеристиките описани от производителя, клиентът може да използва правата си относно продуктовата гаранция.
7.8.2. Базирайки се на продуктовата гаранция, клиента може да изиска поправка, замяна или отстъпка от цената. В краен случай, клиента може да се оттегли от договора.
7.8.3.Клиента е длъжен да информира Гьомбоц магазина за открити дефекти веднага след като бъдат установени, но не по-късно от два месеца от установяване на дефекта.
Моля, обърнете внимание на факта че ограничението за дефекти веднага след едно-годишният период от влизането в сила на договора, както и веднага след две-годишната продуктова гаранция не могат да се използват. При употребявани продукти, срокът на ограничението е една година и в двата случая.
7.8.4. Гаранцията за дефекти и продуктовата гаранция не могат да се използват едновременно.

7.9. Обезщетение
7.9.1. Гьомбоц магазинът дава стандартна две годишна гаранция за повреди.
7.9.2. За една и съща щета искане за обезщетение и продуктова гаранция не могат да се използват едновременно. Клиента запазва правата си от обезщетението.

7.10. Клиентът трябва да ни информира за всякакви щети на service@gomboc-shop.com за намиране на решение от нашият екип.

Отгворност

8.1. Гьомбоц магазинът е отговорен само за умишлена или тотална небрежност. Ако нарушението на задължението се дължи на обикновена небрежност и е нарушено важно договорно задължение, отговорността на Гьомбоц магазина се ограничава до предвидими щети, които обикновено възникват в сходни ситуации.

8.2. Всички други задължения са изключени. Отговорността съгласно разпоредбите на Закона за отговорността за продукти и в случай на опасност за живота, здравето или организацията остава незасегната.

Право на отмяна, липса на право за отмяна на договор

9.1. Клиентът има право да оттегли писмено декларацията си (например писмо, факс, електронна поща), без да посочи причини и в рамките на две седмици, или ако продуктът е получен преди края на крайния срок, като върне продуктите.
Шаблон за отмяна: http://www.nfh.hu/sites/default/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc

9.2. Разходите за връщането трябва да бъдат платени от клиента. След отмяната, продуктът трябва да се изпрати на следния адрес:
Dolphio Technologies Ltd.
48-56 Soroksári str. Hungária Malomudvar 11/5.
1095 Budapest

В случай на валиден отказ, не само покупната цена, но и всички разходи по изпълнението се възстановяват на клиента.
Ако потребителят е избрал друг начин за доставка, различен от най-икономичния, то Гьомбоц магазинът не е длъжен да плати за допълнителните разходи.

9.3. В случай на валиден отказ, всяка страна ще върне на другата получените услуги. Ако клиентът не може да върне получените услуги, било то изцяло или частично, или в непълен вид, то клиентът трябва да компенсира Гьомбоц магазина за стойността на получените услуги. Това не се отнася за стоките, които са били тествани и видени в шоу рум или магазин за продажба на дребно.

9.4. Отговорността за връщането е на клиента, ако доставените продукти съответстват на поръчаните. В противен случай, разходите за връщането на доставката са безплатни.

9.5. Поне 14 дни след получаване на отказа, възстановяваме изцяло сумата на клиента, включително разходите по доставка. Може да задържим възстановяването на сумите, докато получим обратно изпратените продукти. Между двете дати, ще бъде използвана по-ранната.

9.6. По време на възстановяването, използваме същия метод за плащане като този, по който клиентът е платил.

9.7. Гьомбоц магазинът не приема обратно артикули, които са изработени по индивидуални изисквания на клиента. Регулацията се отнася само за индивидуално декорирани продукти, така например: гравирана стъклена подложка, подаръчна кутия със сребърно лого и т.н.

9.8. Гьомбоц магазинът може да заяви претенции за щети, нанесени от неправилно използване на продукта.

Невалидност, Юрисдикция и приложим закон

10.1. Ако една или повече части на тези Общи условия са невалидни, то всички останали части остават в сила. Невалидната част ще бъде заменена от съответната валидна законова разпоредба.

10.2. Резидентната юрисдикция за всеки пряк или косвен дебат, иск и др., възникнал от взаимоотношенията между Гьомбоц магазин и клиента е гр. Будапеща, Унгария.

10.3. Сключването и изпълнението на договора ще се регулира от унгарското законодателство.

Оплаквания

11.1. Запитвания, възражения и оплаквания от страна на клиентите се обслужват през имейл, показан в публичната част на интернет страницата. Тъй като сме интернет магазин, не предлагаме личен акаунт мениджър, и клиента приема това.

11.2. С цел решаване на възникнали казуси, Гьомбоц магазинът може да използва медиатори, с които Гьомбоц магазин е задължен да работи. Според адреса на регистрация на Гьомбоц магазина, този медиатор се намира на:
6-8 Kossuth tér, 1055 Budapest.
Телефон: (1)-474-7921, Имейл: pmbekelteto@pmkik.hu

11.3. ЕК е съзадала интернет страница, където потребители могат да се регистрират и след това да решават възникнали спорове отностно онлайн пазаруване като попълнят онлайн форма, упражнявайки правата си.

11.4. Онлайн платформата е създадена за разрешаване на международни клиентски спорове възникнали при онлайн пазаруване. Пример: ако потребител гражданин на ЕС е закупил стока или услуга в интернет и е възникнал спор между него и търговеца който е в друга страна членка на ЕС, то онлайн плаформата може да се използва за разрешаване на спора.
Платформата за онлайн разрешанане на спорове, можете да намерите на: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.5 Показаните изображения на продукти са само за илюстрация и може да се различават от действителността.

Влизане в сила и промени в общите условия

12.1. По теми, необхванати от настоящите общи условия, Унгарският закон Act CVIII of 2001 по въпроси относно електронни услуги и информационно общество и други свързани мерки е приложим.

12.2. Настоящата версия на общите условия е валидна от 11 Юли 2017 г.

12.3. Доставчикът е отговорен за промяна на съдържанието на настоящата версия на общите условия. Промени в Общите условия, написани в същата структура, влизат в сила в момента на публикуването им.