Често задавани въпроси

Къде може да се приложи идеята за Гьомбоц?
При много математически открития отнема време практическото им приложение. Въпреки че Гьомбоц е сравнително ново откритие, възможностите за приложението му в областта на биологията и геологията са доста обнадеждаващи. Очевидно е, че някои костенурки са развили черупките си подобно на Гьомбоц, което им помага да се изправят сами. Теорията зад Гьомбоц, може да се окаже полезна при класифицирането на формата на камъни и скали. Освен чисто научните приложения, Гьомбоц предизвиква интерес и в приложното инженерство.

Защо Гьомбоц е толкова скъп?
Въпреки че Гьомбоц няма движещи се части, то геометрията трябва да бъде произведена с изключителна точност и прецизност: толерансът на Гьомбоц на 10 см е по-малък от 0.1 мм. Прецизността е предизвикателство дори за утвърдени технологии. Все пак, с нарастването на производството се надяваме и цената да спадне.

Само една такава форма ли има като Гьомбоц?
Не, има неограничен брой форми като Гьомбоц. Обаче болшинството от тях са изключително близки до формата на сфера. Наличният в нашият онлайн магазин Гьомбоц, е специален, защото е първата известна физически произведена моностатична самоизправяща се форма в света.

Поведението на Гьомбоц, зависи ли от размера или материала?
На теория, поведението му не зависи от размера, ако материалът е хомогенен. На практика обаче, масата на Гьомбоц има значение: колкото е по-тежък обектът, толкова са по-големи шансовете му да преодолее малки неравности по повърхността.